Ulica Zrinskih i Frankopana 2, 47280 Ozalj

Dokumenti muzeja


Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023. godinu

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj, u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine izvršen je kako slijedi u Izvještaju.

Izvještaji i obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023.

Izvještaji i obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU 

I. izmjene i dopune financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj u 2023.

I. izmjene i dopune financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj u 2023.

Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2023. GODINU

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine

lzvještaj i proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika za razdoblje: 1 . siječanj 2022. 31. prosinca 2022. referntna stranica

lzvještaj i proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika za razdoblje: 1 . siječanj 2022. 31. prosinca 2022. referntna stranica

Financijski izvještaj Zavičajnog muzeja Ozalj za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022. obrasci

Financijski izvještaj Zavičajnog muzeja Ozalj za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022. obrasci

Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Zavičajnog muzeja Ozalj

Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Zavičajnog muzeja Ozalj sastavni je dio (prilog) Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavičajnog muzeja Ozalj, od 19. siječnja 2024., KLASA: 025-01/24-01/1 , URBROJ: 2133-5-4-01-24-1

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine

lzvještaj i proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika za razdoblje: 1 . siječanj 2023. 31. prosinca 2023. referentna stranica

lzvještaj i proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika za razdoblje: 1 . siječanj 2022. 31. prosinca 2022. referentna stranica

Financijski izvještaj Zavičajnog muzeja Ozalj za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. obrasci

Financijski izvještaj Zavičajnog muzeja Ozalj za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. obrasci

IZMJENA PRAVILNIKA o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj 2023.

Na temelju odredbi Zakona o muzejima („Narodne novine 61/18, 98/19, 114/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136712, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine 108/02), članka 36. i 37. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj, ravnatelj Muzeja, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Ozlja od dana 2. veljače 2023. godine donosi IZMJENU PRAVILNIKA o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ozalj.

Članak 89. stavak 3. mijenja se i glasi: ''Radniku pripada pravo na novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca, u neoporezivom iznosu sukladno Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“ 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74720, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/2023, 3/23).’’

Izmjena obrazloženja financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj

Na Vijeću Grada Ozlja 28. studenog 2023., došlo je do izmjena obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika i usklađenja sa I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. godine.

Statut Zavičajnog muzeja Ozalj (2023.)

Na temelju članka 25., a u svezi s člankom 24. Zakona u muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Ozlja (KLASA:611-07/23-01/02, URBROJ: 2133/05-01/23-5) sa sjednice Gradskog vijeća održane 27. listopada 2023. godine, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj dana 7. studenog 2023. donosi Statut Zavičajnog muzeja Ozalj

Podaci o broju predškolskih i školskih ekskurzija za 2022. i 2023.

Statistika o broju predškolskih i školskih ekskurzija koje su posjetile Zavičajni muzej Ozalj 2022. te 2023. zaključno sa 7. kolovoza 2023. 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2022. godinu

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj, u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine izvršen je  kako slijedi u Izvještaju.About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

(c) 2020 Muzex - All rights reserved.